Literatura s názorem

Šťastný domov


Jaroslav Hašek

„Chceš se zbláznit? ! Čti Šťastný domov! “ Tak by mohl znít reklamní slogan k jedné z delších povídek Jaroslava Haška. Je to příběh muže, který se ožení s půvabnou a milou dívkou, ovšem vášnivou čtenářkou časopisu Šťastný domov. „Šťastný domov přináší domovům štěstí!“ volá hlavní hrdina v závěru. Dospěl k tomu složitou cestou, lemovanou domácí strojní výrobou párátek, tácem, ukutěným jeho manželkou z klavíru, za tím účelem zakoupeného, léčením bezvědomí v sudu, neboť „výpary z kyselého zelí brání mdlobě“. Na první pohled je Haškova povídka pouze skvělou satirou (dodnes aktuální) na nejrůznější mediální Paty a M aty, kteří čtenářům dávají všelijaké praktické i „praktické“ rady. Ovšem Haškův humor ve Šťastném domově obsahuje prvky absurdity, jež se v umění programově objevují až mnohem později. A to absurdity mazaně (u H aška se nesluší říci rafinovaně) propojené s prvky zdánlivě všedního života. Ji­ří Slíva (nar. 4. 7. 1947 v Plzni) vystu­do­val VŠE v Pra­ze, v le­tech 1971–1979 pra­co­val ja­ko od­bor­ný pra­cov­ník v od­děle­ní pro­gnos­ti­ky Ústa­vu pro fi­lo­so­fi­i a so­ci­o­lo­gi­i ČSAV. Od r. 1972 za­čal pu­b­li­ko­vat kre­s­le­ný hu­mor v na­šem i za­hra­nič­ním ti­s­ku. Od r. 1979 výtvarníkem ve svo­bod­ném po­vo­lání. Věnu­je se ilu­s­t­ra­ci a gra­fi­ce. Vy­dal 11 knížek kre­s­le­ného hu­mo­ru v ČR, Německu, Švýcarsku, Fran­ci­i a USA, ilu­s­tro­val na 150 knih, m.j. S. Le­a­coc­ka, W. Alle­na, E. Jan­dla, M. Twai­na a F. Kafku.

Číst více
69,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné

Vyšehrad newsletter

Zajímá Vás, jaké novinky právě vychází a co se děje v knižním světě? Přihlášením k odběru našich e-mailových novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.